In dialoog met elkaar verandert informatie in communicatie

Change management

Projecten hebben in het algemeen een verandering tot gevolg. Bij deze verandering zijn diverse stakeholders betrokken met eigen belangen. Door mij te verplaatsen in de stakeholders, en voor hen de vraag te beantwoorden “what’s in it for me” maak ik veranderingen en de impact ervan voor betrokken partijen overzichtelijk.  Door transparante samenwerking, eerlijke communicatie en door simpelweg resultaten te leveren creëer ik draagvlak om verander doelstellingen daadwerkelijk te bereiken.

Door te luisteren naar de betrokkenen, de verschillende belangen inzichtelijk te maken, de verbinding te zoeken, door een goede afstemming met andere initiatieven, en door heldere verwachtingen te communiceren worden de stakeholders op de juiste wijze betrokken en geïnformeerd. Op deze manier zorg ik er voor dat het project een succes wordt voor uw gehele organisatie.